SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
86

83.

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 10/06 - pročišćeni tekst), članka 12. Statuta Javne ustanove Priroda« i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/ 06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 13. srpnja 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Javne ustanove »Priroda«

I.

Sonja Šišić, dipl. oec. imenuje se za ravnateljicu Javne ustanove »Priroda«.

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/56

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 13. srpnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr