SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 26. Petak, 30. lipnja 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
30

26.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/ 06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 12. sjednici održanoj 20. lipnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, načelnika i članova
Općinskog poglavarstva

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/05) u daljnjem tekstu: Odluka,

u članku 4. iza riječi »stalnog« dodaju se riječi »i povremenog«, te iza riječi »Vijeća« dodaju se riječi »i Općinskog poglavarstva«.

Članak 2.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Vanjski član stalnog ili povremenog radnog tijela Općinskog vijeća ili Općinskog poglavarstva, ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,134 za one mjesece u kojima je održan sastanak, osim članova koji su imenovani kao predstavnici pravnih osoba«.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela Vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01-01/10

Ur. broj: 2170-09-06-01-4

Viškovo, 20. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr