SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
78

22.

Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 21., 31., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaći općinskog načelnika i naknadama članovima
Općinskog vijeća, članovima radnih tijela
Općinskog vijeća i članovima Općinskog poglavarstva

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način utvrđivanja plaće općinskog načelnika i naknade za rad odnosno naknade troškova članovima Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

Sredstva za isplatu naknada iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj.

Članak 2.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti općinski načelnik ostvaruje pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa.

Utvrđuje se da osnovna plaća općinskog načelnika čini umnožak koeficijenata složenosti poslova i osnovice za obračun plaće.

Utvrđuje se da koeficijent složenosti poslova iznosi 2,86.

Osnovica za obračun plaće određuje se sukladno Odluci o plaćama službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu od 8. lipnja 2006. godine.

Članak 3.

Predsjednik Općinskog vijeća, članovi Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog poglavarstva i članovi Općinskog poglavarstva ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu naknadu, utvrđenu u netto iznosima, kako slijedi:

- predsjednik Općinskog vijeća - 800,00 kn mjesečno,

- članovi Općinskog vijeća - 400,00 kn mjesečno,

- predsjednik Općinskog poglavarstva - 800,00 kn mjesečno

- članovi Općinskog poglavarstva - 800,00 kn mjesečno.

Članak 4.

Članovi Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća, članovi radnih tijela Općinskog vijeća, članovi Općinskog poglavarstva i predsjednik Općinskog poglavarstva ostvaruju pravo na novčanu naknadu za sudjelovanje na sjednici tijela, utvrđenu u netto iznosima od 300,00 kn po sjednici.

Članovi radnih tijela Općinskog vijeća za sudjelovanje na sjednici Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, po pozivu, imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 200,00 kn po sjednici.

Službenici jedinstvenog upravnog odjela, kada izvan radnog vremena sudjeluju na sjednicama tijela Općine Dobrinj, imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 200,00 kn po sjednici.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/09

Ur. broj: 2142-04-06-01-3

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr