SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
78

18.

Na temelju članka 86. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/06), a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/05), Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj 29. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način određivanja osnovne plaće službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu Općine Dobrinj.

Članak 2.

Osnovnu plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće.

Članak 3.

Utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova za određivanja plaća službenika i namještenika za radna mjesta, kako slijedi:

1. pročelnik upravnog odjela 1,97

2. stručni referent za financije i računovodstvo 1,60

3. tajnik općine 1,31

4. stručni referent za građevinarstvo i komunalne poslove 1,20

5. komunalni redar 1,20

6. stručni referent za društvene djelatnosti 1,20

7. referent za komunalne djelatnosti 1,06

8. administrator 0,79

Članak 4.

Utvrđuje se osnovica za obračun plaće u visini od 4.546,85 kuna bruto, sukladno Odluci o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (»Narodne novine« broj 155/05) koja će se osnovica primjenjivati za obračun plaće od 1. lipnja 2006. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-32/03

Ur. broj: 2142-04-06-01-1

Dobrinj, 29. svibnja 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr