SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
GRAD DELNICE
78

27.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06) Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj 31. svibnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. - Poslovni centar Istre i Primorja Rijeka za financiranje kapitalnih projekata

Članak 1.

Grad Delnice (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Zagrebačke banke d.d. - PC Istre i Primorja Rijeka za financiranje kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/05) u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 5.000.000,00 kuna protuvrijednost u EUR po srednjem tečaju

HNB na dan korištenja

Rok otplate kredita: 10 godina u jednakim mjesečnim ratama

Razdoblje počeka: 1 godina

Poček uključen u rok otplate: nije

Rok korištenja kredita: 31. 12. 2006. godine

Kamatna stopa: tromjesečni LIBOR za EUR (trenutno 2,47 %) + 1,25 p.p.,

odnosno ukupno 3,72 % godišnje, promjenjiva

Efektivna kamatna stopa 3,74 %

Način obračuna: konformnom metodom, uz mjesečni obračun kamate

Zatezna kamatna stopa: 15 % godišnje, odnosno zakonska zatezna kamatna stopa

Interkalarna kamata: jednaka redovnoj kamatnoj stopi na kredit

Naknada banke: 5.000,00 kn (slovima: pettisućakuna) jednokratno, prije

korištenja kredita

Ukupna cijena kredita: 6.110.194,21 kn (slovima: šestmilijunastodesettisuća

stodevedesetčetirikune i dvadesetjedna lipa)

- glavnica 5.000.000,00 (slovima: petmilijunakuna)

- kamate: 1.105.194,21 kn (slovima:

milijunstopettisućastodevedesetčetirikunedvadesetjednalp)

Instrumenti osiguranja kredita: mjenice, zadužnice

Članak 3.

Godina

Projekcija proračunske potrošnje


Prihodi rashodi

Iznos
godišnjih
anuiteta

Udio god.
Anuiteta 4/2x100

1

2 3

4

5

2008.

23.050.000 22.591.666

458.334

1,988

2009.

23.750.000 23.250.000

500.000

2,105

2010.

24.500.000 24.000.000

500.000

2,041

2011.

25.200.000 24.700.000

500.000

2,000

2012.

25.950.000 25.450.000

500.000

1,927

2013.

26.720.000 26.220.000

500.000

1,871

2014.

27.520.000 27.020.000

500.000

1,817

2015.

28.350.000 27.850.000

500.000

1,764

2016.

29.200.000 28.700.000

500.000

1,712

2017.

30.100.000 29.600.000

500.000

1,661

2018.

31.000.000 30.958.334

41.666

0,134

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 450-03/06-01/01

Ur. broj: 2112-01-06-10

Delnice, 31. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr