SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
GRAD DELNICE
78

23.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 32. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - Pročišćeni tekst), te članka 17. Odluke o uređenju prometa u Delnicama, Gradsko vijeće Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj 31. svibnja 2006. donosi sljedeću

ODLUKU
o dopuni Odluke o uređenju prometa u Delnicama

Članak 1.

Iza članaka 23. Odluke o uređenju prometa u Delnicama (Kaznene odredbe) dodaje se članak 23. a koji glasi:

Globom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja učini prekršaj iz članka 17. Odluke o uređenju prometa u Delnicama.

Globom u iznosu od 50,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz članka 17. Odluke o uređenju prometa u Delnicama.

Članak 2.

Iza članka 24. Odluke o uređenju prometa u Delnicama dodaje se članak 24 a. koji glasi:

Globom u iznosu 50, kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz članka 17. navedene Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/06-01/01

Ur. broj: 2112-01-06-07

Delnice, 31. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr