SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
GRAD CRES
78

13.

Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93), i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/01, 19/01 i 25/02), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«

Članak 1.

Za privremenog ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« imenuje se VJEKOSLAV VELČIĆ iz Cresa.

Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Članak 2.

Imenovani iz članka 1. ove Odluke, dužnost privremenog ravnatelja obavljat će do imenovanja ravnatelja.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupit će na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 612-01/06-1/4

Ur. broj: 2213/02-02-01-06-12

Cres, 8. lipnja 2006.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr