SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
78

77.

Na temelju članka 87. stavak 3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 28. točka 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 8. lipnja 2006. godine donijela

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05), u glavi I., točki 28. riječi »Elza Maras« zamjenjuju se riječima »Dijana Blažić-Fućak«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Elza Maras razrješava se dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole »Sv. Matej« Viškovo.

III.

Novoimenovanoj članici Školskog odbora Dijani Blažić- Fućak mandat traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/92

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-14

Rijeka, 8. lipnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr