SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
67

Općina Viškovo

23.

Na temelju članka 30 točka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2006. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2005. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2005. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 2. prosinca 2004. godine, a izmjene i dopune Programa 27. srpnja 2005. godine.

Ukupna planirana sredstva za realizaciju bila su 10.500.000,00 kn, a ostvaren je prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 15.204.436,67 kn.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2005. godini ostvaren je kako slijedi:

Opis

I. Izmjena Programa

Ostvarenje

 

1. JAVNE POVRŠINE

 

Okoliš parkirališta Milihovo

110.000,00

31.897,00

Uređenje novih javnih površina

300.000,00

268.441,66

Uređenje sportske dvorane- okoliš II. faza i dokumentacija

540.000,00

584.934,33

Otkup zemljišta

500.000,00

5.316,32

Autobusne čekaonice

 

204.679,40

Javna površina okoliša stare škole Marčelji

 

182.800,00

Ukupno

1.450.000,00

1.278.068,71

 

2. NERAZVRSTANE CESTE

 

Viškovo - Mladenići

488.000,00

56.876,40

Saršoni - Trnovica

300.000,00

331.116,02

Vozišće - Široli

3.425.000,00

32.940,00

RZ-8

1.578.007,00

52.845,71

Asfaltiranje

988.993,00

1.733.808,20

Viškovo - Turčino

25.000,00

24.725,84

Pripremni radovi

 

248.241,58

Ukupno

6.805.000,00

2.480.553,75

 

3. GROBLJE

 

Groblje

1.570.000,00

919.656,24

Ukupno

1.570.000,00

919.656,24

 

4. JAVNA RASVJETA

 

Javna rasvjeta

675.000,00

533.656,35

Ukupno

675.000,00

533.656,35

UKUPNO

10.500.000,00

5.211.935,05

Klasa: 021-04/06-01/5

Ur. broj: 2170-09-06-01-16

Viškovo, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.


24.

Na temelju članka 28 stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2006. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine donijet je na sjednici Općinskog vijeća 2. prosinca 2004. godine, a izmjene i dopune Programa 27. srpnja 2005. godine.

Ukupna planirana sredstva za realizaciju bila su 6.200.000,00 kn, a ostvaren je prihod od komunalne naknade u iznosu od 6.388.314,72 kn.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2005. godini ostvaren je kako slijedi:

Opis

Planirano

Ostvareno

Izdaci za održavanje javnih i nerazvrstanih cesta

1.260.000,00

1.031.767,41

Izdaci za asfaltiranje postojećih nerazvrstanih cesta

1.750.807,00

444.213,23

Izdaci za održavanje javnih površina

1.334.000,00

944.397,21

Izdaci za javnu rasvjetu

80.000,00

78.805,90

Izdaci za održavanje groblja

181.000,00

167.543,99

Izdaci za izradu urbanističkih planova (planovi, projekti)

2.493,00

2.493,00

Protupožarna zaštita

476.200,00

582.622,24

Izdaci za ostale komunalne djelatnosti osnovne aktivnosti

90.000,00

105.429,84

Sanacija divljih deponija

166.000,00

136.054,40

Prostorni plan Općine

41.000,00

2.263,10

Izdaci za izradu detaljnih planova uređenja te pripremu za planove i projekte

324.000,00

214.667,00

Zaštita od buke - kartografski prikaz

100.000,00

 

Klasa: 021-04/06-01/5

Ur. broj: 2170-09-06-01-15

Viškovo, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

Usklađivanje katastarskih i gruntovnih knjiga

100.000,00

 

Idejno rješenje za fekalnu i oborninsku kanalizaciju

70.000,00

 

Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta

87.500,00

63.440,00

Dezinsekcija i deratizacija

37.000,00

23.016,52

Izgradnja vodovodne mreže

100.000,00

 

UKUPNO

6.200.000,00

3.796.713,84

SLUŽBENENOVINE

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr