SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
OPĆINA LOVRAN
67

23.

Na temelju članka 35., stavak 3. i 4., Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 73/00 i 114/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 14/02, 8/05 i 4/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2006. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da z.č. 305/3, dvorište od 187 m2, 305/4, dvorište od 244 m2, 305/5, dvorište od 17 m2 i 305/8, dvorište od 7 m2, sve upisane u z.k.ul. P1, K.o. Tuliševica, u naravi ne predstavljaju javno dobro u općoj upotrebi već odvojene dijelove zemljišta između granice pomorskog dobra i okućnice stambenog objekta sagrađenog na gr.č. 515., K.o. Tuliševica.

Članak 2.

Zemljišne čestice, kako slijedi, z.č. 305/3, dvorište od 187 m2, 305/4, dvorište od 244 m2, 305/5, dvorište od 17 m2 i 305/ 8, dvorište od 7 m2, sve upisane u z.k.uzl. P1, K.o. Tuliševica, isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro, te se, temeljem ove Odluke, kao vlasnik tih nekretnina imenuje Općina Lovran.

Nalaže se zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda Opatija da, temeljem ove Odluke izvrši upis prava vlasništva Općine Lovran na z.č. 305/3, dvorište od 187 m2, 305/4, dvorište od 244 m2, 305/5, dvorište od 17 m2 i 305/8, dvorište od 7 m2, sve upisane u z.k.uzl. P1, K.o. Tuliševica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/06

Ur. broj: 2156/02-01-06-1

Lovran, 1. lipnja 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr