SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 15. Petak, 6. lipnja 2003.
GRAD OPATIJA
20

22.

Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 29. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Programa mjera za unapređenje stanja u
prostoru za područje Grada Opatije 2001.-2003. godine

Članak 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru za područje Grada Opatije 2001. - 2003. godine (»Službene novine« PGŽ broj 30/01, 4/02, 6/02 i 26/02), u glavi I. Pristupanje izradi planskih dokumenata, pod točkom 1. Dokumenti prostornog uređenja, iza točke 38. Mali Baredi, dodaje se:

39. UPU Ičići

40. UPU Vela Učka T1,

41. UPU Mala Učka R1,

42. UPU Poklon T2, R2,

43. UPU Dražina-Ika T3, R4,

44. UPU Preluk-Berger T4,

45. UPU Doli R3,

46. UPU Zona Brdo, Mala Sapca, Vela Sapca T5, R5,

47. DPU Komunalac Opatija,

48. DPU Črnikovica,

49. Izmjena i dopuna DPU-a Neptun,

50. Studija uređenja obalne šetnice,

51. Studija uređenja šetnice Carmen Sylve.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 8 dana po objavi.

Klasa: 350-01/01-01/35

Ur. broj: 2156/01-01/01-03-5

Opatija, 29. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr