SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
64

22.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi »Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 106/03 i 129/05) članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01,15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 11. sjednici održanoj 18. svibnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju dopune Sporazuma
o osnivanju Ustanove Centra za brdsko-planinsku
poljoprivredu Primorsko-goranske županije

I.

Općina Viškovo prihvaća dopune Sporazuma o osnivanju Ustanove Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, na način da se u članku 6. stavku 2. iza podstavka 8. dodaje podstavak 9. koji glasi:

»- odlučuje o pristupanju zadruzi«.

Dosadašnji podstavak 9. postaje podstavak 10.

II.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Goran Petrc, prof. da u ime Općine Viškovo potpiše dopunu Sporazuma iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/6

Ur. broj: 2170-09-06-01-9

Viškovo, 18. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr