SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
OPĆINA PUNAT
64

23.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/ 04), Općinsko vijeće Općine Punat, na 13. sjednici održanoj 25. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat

Članak 1.

Članak 3. Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine« broj 23/04 i 33/05) mijenja se i glasi:

»U naselju Punat uređuje se dvosmjerni i jednosmjerni promet te ulice kao pješačke zone kako slijedi:

1. Ulica A. Cesarca - dvosmjerna,

2. Ulica Batovo - dvosmjerna,

3. Ulica Buka - dvosmjerna od Frankopanske do kbr. 26,

- pješački prolaz do Košljunske ulice,

- dvosmjerna od Košljunske do Starobašćanske ulice,

4. Creska ulica - dvosmjerna,

5. Donja kala - jednosmjerna od ulice Puntarskih mornara do Ulice Novi put,

6. Ulica Drena - dvosmjerna,

7. Frankopanska ulica - dvosmjerna od Apartmanskog naselja »Omorika« do Košljunske ulice,

- pješački prolaz uz kamp i Apartmansko naselje »Omorika«,

8. Ulica Galija - dvosmjerna od zaobilaznice do Ulice Jagorika,

- jednosmjerna od Ulice Jagorika do Stare place,

9. Gornja kala - jednosmjerna od Ulice Novi put do Ulice Puntarskih mornara,

10. Ulica Guvnić - jednosmjerna od Stare Place do Place,

11. Istarska ulica - dvosmjerna,

12. Ulica I. G. Kovačića - dvosmjerna od Ulice Kljepina do Ulice Novi put,

- jednosmjerna od Ulice Novi put do Ulice Pod topol,

- dvosmjerna od Ulice Pod topol do križanja sa Ulicom kralja Zvonimira,

- sa Ulice Pod topol dozvoljava se ulaz u odvojak uz depandansu,

13. Jadranska ulica - dvosmjerna,

14. Ulica Jagorika - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

15. Ulica Kanajt - dvosmjerna,

16. Ulica Klančić - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

17. Ulica Kljepina - pješačka zona od Ulice Obala do Ulice I. G. Kovačića,

- jednosmjerna od Ulice I. G. Kovačića do Ulice kralja Zvonimira,

18. Ulica Kolušin - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

- od zadnjih kuća do zaobilaznice dvosmjerna,

19. Košljunska ulica - dvosmjerna,

20. Krčka ulica - dvosmjerna,

21. Ulica kralja Zvonimira - dvosmjerna od Starobašćanske do ulice Puntarskih mornara,

- jednosmjerna od Ulice Puntarskih mornara do Ulice Novi put,

- jednosmjerna od Place do Ulice Novi put,

22. Ulica Krušija - pješačka zona,

23. Kvarnerska ulica - dvosmjerna,

24. Lošinjska ulica - dvosmjerna,

25. Gajeva ulica - dvosmjerna,

26. Ulica M. Gupca - dvosmjerna,

27. Ulica N. Tesle - dvosmjerna (u postojećem stanju),

28. Ulica Novi put - dvosmjerna od Puta Sv. Trojice do Ulice kralja Zvonimira,

- jednosmjerna od Ulice kralja Zvonimira do Ulice I. G. Kovačića,

- jednosmjerna od Ulice Obala do Ulice I. G. Kovačića,

29. Ulica Obala - dvosmjerna od brodogradilišta do kbr. 6,

- jednosmjerna u pravcu od kbr. 6 do kbr. 13,

- dvosmjerna od kbr. 13 do Ulice M. Gupca,

- pješačka zona od Ulice M. Gupca do Lučke kapetanije (uz kuće), s time da se dozvoljava prolaz vozilima stanara i vozilima opskrbe,

- dvosmjerna od Ulice M. Gupca do ribarnice (obalni dio), s jednosmjernim kružnim tokom ispred ribarnice,

- jednosmjerna od ulice Pod topol do ribarnice,

- pješačka zona od ulice Pod topol do Šetališta I. Brusića, osim za pristup vozila stanara,

30. Ulica Pasjak - dvosmjerna,

31. Paška ulica - dvosmjerna,

32. Ulica Pešćivica - dvosmjerna,

33. Placa - jednosmjeran promet od Ulice 17. travnja do Ulice kralja Zvonimira,

34. Plavnička ulica - dvosmjerna,

35. Ulica Pod topol - dvosmjerna,

36. Ulica Prgon - dvosmjerna,

37. Primorska ulica - dvosmjerna,

38. Ulica Puntarskih mornara - dvosmjerna,

39. Ulica Puntarskih težaka - pješačka zona,

40. Ulica Puntica - dvosmjerna,

41. Put Svete Trojice - jednosmjerna od Župne crkve do Stare place,

- dvosmjerna od Župne crkve do Ulice Novi put,

42. Put Vele vode - dvosmjerna,

43. Rapska ulica - dvosmjerna,

44. Ulica Redi - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

45. Ulica R. Boškovića - dvosmjerna,

46. Ulica 17. travnja - jednosmjerna od Ulice M. Gupca do Place,

- dvosmjerna od Ulice M. Gupca do brodogradilišta,

47. Stara placa - jednosmjerna od Puta Svete Trojice do Ulice Guvnić,

48. Ulica Stare brajde - dvosmjerna,

49. Ulica Stari klanac - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

50. Starobašćanska ulica - dvosmjerna,

51. Šetalište I. Brusića - pješačka zona,

52. Ulica Vela Draga - dvosmjerna,

53. Ulica Veli dvor - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

54. Vinogradska ulica - dvosmjerna,

55. Ulica V. Nazora - dvosmjerna,

56. Ulica Žardin - dvosmjerna,

57. Protupožarni-šumski put od Ulice Buka do Puntadebilja - dvosmjeran,

58. U svim slijepim odvojcima ulica i slijepim pristupnim putovima promet je dvosmjeran,

59. U pješačkim zonama dozvoljava se prometovanje: interventnim vozilima, komunalnim vozilima »Ponikve« d.o.o Krk, komunalnim vozilima KD »Črnika« d.o.o. Punat i turističkom vlakiću.

Članak 2.

U članku 6.:

- u stavku 1. točki 1) dodaje se alineja 8. koja glasi:

»- parkiralište broj 8.: uz zgradu Narodnog doma (Ul. Novi put i Ul. I. G. Kovačića).«

- stavak 2. se briše.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-06-3

Punat, 25. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=176&mjesto=51521&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr