SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
OPĆINA PUNAT
64

21.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 2/06 i 10/06) a u svezi s člankom 15. st. 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i člancima 68. st. 2., 72. st. 2. i 74. st. 1. Pravilnika o tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 13. sjednici 25. svibnja 2006. godine, donosi

ODLUKU
o mjestima (prostorima) za prodaju robe
izvan prodavaonica

I) Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta (prostori) na području Općine Punat na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica.

Članak 2.

Prodajom robe izvan prodavaonica u smislu ove Odluke i Zakona o trgovini smatra se:

. prodaja na klupama, štandovima i policama izvan tržnice,

. prodaja iz kioska i drugih većih naprava,

. prodaja putem automata,

. prodaja pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) i

. prigodne prodaje (priredbe, sajmovi, izložbe).

Članak 3.

Izraz »prodaja razne robe« u smislu ove Odluke razumijeva prodaju bižuterije, kožne i plastične galanterije, obuće, odjeće, igračaka i izložaka za plaže.

II) Prodaja na klupama, štandovima i policama izvan tržnica u naselju Punat

Članak 4.

Određuju se mjesta za prodaju na klupama i štandovima:

1) Ulica I. G. Kovačića, na potezu od marketa do uključivo tkz. zelene tržnice: prodaja voća i povrća i prodaja razne robe.

2) Ulica Obala:

- uz zgradu Lučke ispostave: prodaja knjiga na klupi;

- na lokaciji »Pod gušternu uz dječje igralište«, na lokaciji »Pod gušternu« - plato ispod autobusnog stajališta i lokacija ispred depandanse Kvarner: prodaja slika, prodaja suvenira od drva, prodaja nosača zvuka, prodaja posebnog unikatnog nakita, prodaja eteričnog ulja.

3) Šetalište Ivana Brusića, lokacija iza kupališta:

- izrada i prodaja digitalnih razglednica, prodaja starih tiskovina, nakita, satova, slika i sl.

Članak 5.

Prodavaonice mogu prodavati i izlagati robu na klupama i policama ispred pročelja prodavaonice.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu na klupama i policama ispred pročelja prodavaonice prodavati i izlagati samo voće i povrće.

Klupe i police moraju se postaviti uz pročelje prodavaonice, a njihova krajnja udaljenost može iznositi najviše 2 m od pročelja prodavaonice.

III) Prodaja robe iz kioska i većih naprava u naselju Punat

Članak 6.

Određuju se mjesta za prodaju robe iz kioska i većih naprava:

1) Ulica Obala:

- uz južni rub »Starog parka« nasuprot zgrade pošte, nasuprot operativne obale, »Pod gušternu« uz čekaonicu autobusnog stajališta: prodaja tiska, duhana, lutrije i suvenira.

- lokacija »Pod gušternu«, uz drvored crnika i uz pizzeriju »Bura«: prodaja razne robe i suvenira

2) Ulica Kljepina, nasuprot »Riadria banke«: prodaja pekarskih proizvoda.

3) Ulica I. G. Kovačića:

- na tkz. zelenoj tržnici, te na križanju ulice Novi put i I. G. Kovačića: prodaja cvijeća i bilja, prodaja pekarskih proizvoda, te voća i povrća.

4) Šetalište Ivana Brusića:

- od slastičarnice »Oaza« do crkvice Sv. Nikole: prodaja pekarskih proizvoda, prodaja razne robe, prodaja voća i povrća.

- od crkvice Sv. Nikole do Puntadebilja: prodaja tiska, duhana, suvenira, ulja i izložaka za plaže, prodaja pekarskih proizvoda, prodaja pića i sladoleda.

5) U kampu »Pila«

- prodaja voća i povrća te prodaja tiska i duhana.

IV) Prodaja putem automata i pokretnih prodavača u naselju Punat

Članak 7.

Određuju se mjesta za prodaju putem automata i pokretnih prodavača:

1) Ulica Obala:

- lokacija »Pod gušternu uz dječje igralište« i lokacija ispred depandanse »Kvarner«: prodaja plodina i kokica,

- lokacija plato Punćale: prodaja zimnice iz kamiona i kombi vozila.

2) Šetalište I. Brusića:

- lokacija od mini-golf igrališta u kampu »Pila« do crkvice Sv. Nikole: prodaja sladoleda i napitaka u konfekcioniranom obliku.

3) Parkiralište uz Ul. kralja Zvonimira (»kod učitelji«): prodaja sezonskog voća iz kamiona i kombi vozila.

4) Prostor uz autobusno stajalište »Pod gušternu«: prodaja zimnice iz kamiona i kombi vozila.

Članak 8.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu prodavati pića, napitke i sladoled u konfekcioniranom obliku iz rashladnih uređaja uz pročelje prodavaonice, s najvećom udaljenosti 1 m od pročelja prodavaonice.

V) Prigodna prodaja (priredbe, sajmovi, izložbe)

Članak 9.

Tijekom športskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire općina ili turistička zajednica, može se obavljati prodaja sa klupa, štandova, putem automata i pokretnih prodavača na slijedećim prostorima u naselju Punat i Stara Baška:

- Ulica Obala, prostor uz park ispred zgrade pošte,

- Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale),

- Ulica Obala, prostor platoa »Pod gušternu« nasuprot pivnice »Borići«,

- Trg Placa,

- prostor uz rukometno igralište osnovne škole,

- prostor parkiralište uz Ul. kralja Zvonimira (kod učitelja),

- prostor lučice u Staroj Baški.

Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva.

VI) Prodaja robe izvan prodavaonica u naselju Stara Baška

Članak 10.

Prodaja robe na klupama, štandovima i policama izvan tržnice, u kioscima, putem automata i putem pokretnih prodavača u naselju i širem području naselja Stara Baška može se obavljati na slijedećim mjestima: na platou uz lučicu, uz prostor crkve i u zaleđu plaže Oprna.

Članak 11.

Za prodaju robe na klupama i policama te iz rashladnih uređaja uz pročelja prodavaonica u Staroj Baški, primjenjuju se odredbe članka 5. i 8. ove Odluke.

VIi) Završne odredbe

Članak 12.

Preciznija mjesta i broj mjesta za prodaju robe izvan prodavaonica iz ove Odluke, utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Punat svake godine do 31. svibnja.

Članak 13.

Javne površine i drugo općinsko zemljište za prodaju robe izvan prodavaonice mogu se koristiti samo temeljem ugovora o zakupu javne površine.

Članak 14.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju iz kioska, drugih fiksnih naprava i štandova, dužni su odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada urediti s ovlaštenim isporučiteljom ove komunalne usluge, a ukoliko to nije moguće, dužni su istu uslugu povjeriti općinskom komunalnom društvu te za isto plaćati naknadu.

Članak 15.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju iz kioska, drugih fiksnih naprava, štandova i automata za prodaju sladoleda (automati i škrinje) te kokica i plodina iz automata, dužni su Općini Punat plaćati naknadu za pojačano održavanje javnih površina u iznosu prema posebnoj odluci Općinskog poglavarstva.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur.broj: 2142-02-01-06-5

Punat, 25. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=176&mjesto=51521&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr