SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
64

60.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 4. stavak 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granica pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 30. sjednici 25. svibnja 2006. godine donijelo sljedeći

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Primorsko-goranske županije za 2006. godinu

Članak 1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2006. godinu odnosi se na:

1. upravljanje pomorskim dobrom,

2. koncesioniranje lučkog i izvanlučkog područja.

Članak 2.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za pomorsko dobro i pomorski promet predviđena su sredstva u iznosu od 6.268.000,00 kuna.

1. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

Članak 3.

Plan upravljanja pomorskim dobrom koji se odnosi na upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća planirane prihode i rashode u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2006. godinu.

Članak 4.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu predviđaju se u iznosu od 6.050.000,00 kuna i to:

. 4.300,000,00 kuna od naknada za koncesije na pomorskom dobru,

. 1.750.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti.

Članak 5.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu za ulaganja na pomorskom dobru predviđaju se u ukupnom iznosu od 6.268.000,00 kuna i to:

. 1.900.000,00 kuna za održavanje lučke podgradnje,

. 1.230.000,00 kuna za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom,

. 409.000,00 kuna za utvrđivanje granica pomorskog dobra, granica koncesijskih zahvata i provedba uknjižbe pomorskog dobra,

. 205.000,00 kuna za registar granica pomorskog dobra i koncesija,

. 2.524.000,00 kuna za Rad stožera operativnog centra za zaštitu mora, za zaštitu mora, morske obale i okoliša, za evidenciju korisnika, vrednovanje pomorskog dobra, za uspostavu cjelovitog koncesijsko sustava, za transgraničnu suradnju, te za poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama.

Sredstva će biti ulagana u pomorsko dobro za izvanredno održavanje sukladno članku 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 6.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro na lučkim i izvanlučkim područjima u Primorsko-goranskoj županiji za 2006. godinu utemeljena su na:

. zahtjevima županijskih lučkih uprava,

. zahtjevima gradova i općina Primorsko-goranske županije.

Kriteriji prihvaćanja zahtjeva u Plan ulaganja su sljedeći:

. rješenje Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava,

. razina tehničke dokumentacije,

. spremnost sufinanciranja jedinica lokalne samouprave,

. stupanj izvršenosti pripremnih radova,

. sigurnost plovidbe,

. sigurnost putnika, odnosno korisnika pomorskog dobra.

Članak 7.

Raspored sredstava na krajnjeg korisnika vršit će se zaključkom Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije tijekom 2006. godine.

2. KONCESIONIRANJE LUČKOG I IZVANLUČKOG PODRUČJA

Članak 8.

Planira se koncesionirati pomorsko dobro lučkog i izvan lučkog područja kako slijedi:

R.B.

PODRUČJE

1.

plaža hotela »Savoy«, Opatija

2.

plaža ispred Vile Astra, Lovran

3.

plaža Bunculuka, Baška

4.

plaža Balustrada, Crikvenica

5.

plaža Ika

6.

plaža Ičići

7.

plaža hotela Belvedere

8.

plaža hotela Miramare

9.

plaža hotela Ambasador

10.

područje ispred hotela Istra

11.

plaža hotela Adriatic

12.

plaža ispred motela Ičići

13.

područje ispred hotela »Malin«, Malinska

 

14.

područje ispred kompleksa Haludovo, Malinska

15.

područje ispod A/C Poljana (jug), Mali Lošinj

16.

područje ispod A/C Bučanje, Nerezine

17.

ronilačko-rekreacijski centar Čikat, Mali Lošinj

18.

luka posebne namjene Dunat - produženje

19.

luka posebne namjene Sv. Fuska- produženje

20.

luka posebne namjene Vela Jana - produženje

21.

luka posebne namjene Lokvišća, Dobrinj

22.

terasa ug. objekta Anka Rubelj - Rab

23.

terasa ug. objekta Hemingway - Opatija

24.

marikultura Kaldonta - proširenje područja

Članak 9.

Za provođenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2006. godinu sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije - Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, na pozicijama 70 02 - Pomorsko dobro i pomorski promet.

Članak 10.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2006. godinu zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 022-04/06-03/14

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-16

Rijeka, 25. svibnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr