SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
4

25.

Temeljem članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, a sukladno točki 7. PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2006. godini (»Narodne novine« broj 18/ 06) na 9. sjednici, održanoj dana 17. svibnja 2006. godine usvojilo je

PLAN
motrenja i ophodnje otvorenog prostora
kao i građevina za koje prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara
i
Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji

Točka 1.

Potreba motrenja i ophodnje građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u vrijeme velike i vrlo velike požarne opasnosti, utvrđene su sljedeće građevine kao i otvoreni površine:

a) autocamp »OŠTRO»

b) hotelsko naselje »UVALA SCOTT«

c) autocamp »BAKARAC«

d) borova kultura kod groblja u Kraljevici

e) borova kultura iznad magistrale u Bakarcu

f) borova kultura na cesti Šmrika - Križišće (Burići)

g) Veli i Mali Dol (Križišće)

h) benzinska postaja »Kraljevica - INA«

i) benzinska postaja »Petrol«

j) benzinske postaje »Tifon« (kod Krčkog mosta)

k) građevinski deponij »Vrtača«, Šmrika

Obilazak navedenih područja vršit će izviđačko-preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica.

Točka 2.

a) Smjer kretanja ophodnje

Vatrogasni dom - Banj - autocamp »OŠTRO« - hotel »UVALA SCOTT« - Jadranska magistrala (do Jadranova) - raskrižje ceste za Križišće - Vrtača - Ožlak - Križišće - Medomišljina - Jadranska magistrala (do benzinske postaje) - vodosprema »Fara« - Bakarac - Jadranska magistrala (Kavranić) - vatrogasni dom.

Ophodnja šumskih putova i dalekovodnih trasa vršit će se tijekom redovitih ophodnji.

b) Vrijeme ophodnji:

- od 13,00 do 14,30 sati

- od 18,30 do 20,00 sati

c) Sustav veze:

- veza će se održavati pomoću mobilnih i prijenosnih radio stanica marke »MOTOROLA«

- veza između ophodnje i Županijskog vatrogasnog centra mora biti stalna i neprekidna

- veza će se održavati na 1. kanalu (duplex)

d) Vozila i oprema:

Za ophodnju će se koristiti terensko vozilo za gašenje šumskih požara marke »MAZDA B 2500 4 X 4« pozivnog broja »KRALJEVICA 3«.

Vozilo je opremljeno naprtnjačama, metlanicama, puhalicom, aparatima za početno gašenje požara, mobilnom radio stanicom te dvogledom. Rezervoar vode sadrži 300 litara. Na vozilu je ugrađena visokotlačna pumpa 50 bara.

U iznimnim slučajevima koristit će se vozilo marke »IVECO TURBO DAILY«, pozivnog broja »KRALJEVICA 2«. Vozilo je opremljeno sa metlanicama, naprtnjačama, puhalicom, aparatima za početno gašenje požara, hidrauličnom opremom za prometne nezgode, izolacionim aparatima, mobilnom radio stanicom te s dvogledom. Rezervoar vode sadrži 800 litara, te rezervoar pjenila 50 litara. Na vozilu je ugrađena visokotlačna pumpa 50 bara.

e) Popis odgovornih osoba društva uključenih u izvršenje ovog operativnog plana:

- zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Kraljevica: Aleksandar Kružić

- dozapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Kraljevica: Danijel Radičić

Točka 3.

Stalno dežurstvo i ophodnje ustrojit će se u prostorijama Vatrogasnog doma Kraljevica svakodnevno, u vremenskom razdoblju od 09,00 sati do 21,00 sat, uz obvezu da se početak i kraj službe dežurstva obvezno javi u Županijski vatrogasni centar.

Točka 4.

Tijekom ljetne sezone vršit će se obilazak šumskih putova te po potrebi izvršiti njihovo proširivanje za lakši prolaz interventnih vatrogasnih vozila. Naglasak će se staviti na šumske puteve: Bakarac - crkva »Sv. Trojstva« - Križišće, magistralna cesta za Uvalu Scott - Sitovica (Banj) te »Krčki most« - Bobuši (Šmrika).

Točka 5.

Ovaj Plan dostavit će se nadležnom Područnom uredu za zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Klasa: 810-01/06-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-06-03

Kraljevica, 17. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr