SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
4

24.

Temeljem članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, sve sukladno PROGRAMU AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2006. godini (»Narodne novine« broj 18/ 06) na 9. sjednici, održanoj dana 17. svibnja 2006. godine usvojilo je

PLAN
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa
za Republiku Hrvatsku u 2006. godini
za područje Grada Kraljevice

1. Za građevine i otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara potrebno je izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje. Izrađene planove i donesene mjere potrebno je dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

- točka 7. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

Rok izvršenja: 31. svibnja 2006. godine

2. Tijekom ljetne sezone od 1. lipnja do 1. rujna uposliti jednog »sezonskog vatrogasca« u DVD-u Kraljevica.

Prije upošljavanja, provesti osposobljavanje i opremanje »sezonskog vatrogasca«.

- točka 38. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

Rok izvršenja: 31. svibnja 2006. godine

3. Od 15. lipnja do 15. rujna 2006. god. ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, koja na licu mjesta poduzima mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkriva, javlja i počinje gasiti požar u samom začetku.

U svezi s indeksom opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, provoditi povećani broj ophodnji.

- točka 30. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica u suradnji sa Gradom Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

Rok izvršenja: 31. svibnja 2006. godine

4. Za vrijeme održavanja većih manifestacija u Gradu Kraljevici, organizirati posebna dežurstva na prostorima gdje se iste održavaju.

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

5. U svezi sa indeksom opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru, informirati dežurnu ekipu DVD-a Kraljevice, koja se sastoji od 2 člana o nastaloj situaciji te istu staviti u stanje pripravnosti.

- točka 27. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

6. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.

- točka 34. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica

Rok izvršenja: 15. svibnja 2006. godine

7. Organizirati i održati informativno-savjetodavni sastanak s predstavnicima Poglavarstva Grada Kraljevice, nositeljima zadataka i svim zainteresiranim za zaštitu od požara, na kojem će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedba aktivnosti zaštite od požara pred turističku sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovog programa i PROGRAMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2006. GODINI.

Nositelj zadatka: Grad Kraljevica i DVD Kraljevica

Rok izvršenja: 31. svibnja 2006. godine

8. Tijekom sezone vršiti obilazak šumskih putova i prosjeka te po potrebi izvršiti njihovo proširivanje za lakši prolaz interventnih vatrogasnih vozila. Naglasak staviti na sljedeće šumske putove: Bakarac - crkva »Sv. Trojstva« - Križišće, magistralna cesta za Uvalu Scott - Sitovica (Banj), te put »Krčki most« - Bobuši (Šmrika).

Nositelj zadatka: Grad Kraljevica i DVD Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

9. Izvršiti ažuriranje procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, a osobito šumskih požara.

Nositelj zadatka: Grad Kraljevica i DVD Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

Rok izvršenja: 31. svibnja 2006. godine

10. Prije početka protupožarne sezone izvršiti pripremu (tehničku i dr.) vatrogasnih vozila, opreme i tehnike. Zapisnički utvrditi oštećenu opremu i tehniku, izvršiti selekciju i procjenu nužnih popravaka potrebite vatrogasne opreme i tehnike, te osigurati nužna financijska sredstva za realizaciju.

Nositelj zadatka: Grad Kraljevica i DVD Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

Rok izvršenja: 31. svibnja 2006. godine

11. Sredstva potrebna za ostvarenje ovog plana osiguravaju se u Proračunu Grada Kraljevice.

12. Ovaj Plan dostavit će se Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

Klasa: 810-01/06-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-06-02

Kraljevica, 17. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr