SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
4

23.

Na temelju članka 123. stavak 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), članka 32. stavak 2. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02 i 122/02) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 34/01), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 9. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Grada Kraljevice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste građevinskih radova, područja, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojemu se zabranjuje izvođenje građevinskih radova.

Članak 2.

Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju su: svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih djelova građevine, vanjsko žbukanje i izrada krova sve neovisno o načinu gradnje.

Članak 3.

Izvođenje građevinskih radova iz članka 2. ove Odluke zabranjeno je na područjima kako slijedi:

- Naselje Bakarac, osim Turinova sela

- Dio naselja Kraljevica do linije koja počinje na granici naselja u uvali Carevo, dolazi do jadranske magistrale, ide Jadranskom magistralom (D8) do raskršća sa županijskom cestom za most Krk, ovom cestom (Ž 5189) ide do raskršća državne ceste (D 102), te njome do morskog ruba, a obuhvaća centralni dio naselja Kraljevica, Oštro, Podbanj i uvalu Grabrova odnosno hotelsko naselja Uvala Scott.

- Dio naselja Šmrika - Neriz.

Članak 4.

Izvođenje građevinskih radova iz članka 2. na područjima iz članka 3. zabranjeno je u kalendarskom razdoblju od 1. srpnja do 1. rujna.

Izvođenje građevinskih radova iz stavka 1. ovog članka zabranjeno je u vremenu od 0 do 24 sata.

Članak 5.

Iznimno od odredbi članka 2., 3. i 4. mogu se izvoditi interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova.

Članak 6.

Iznimno od odredbi članka 2., 3. i 4. Poglavarstvo Grada Kraljevice može po zahtjevu investitora odobriti izvođenje građevinskih radova ako utvrdi da izvođenje traženih građevinskih radova na toj lokaciji neće utjecati na turističku sezonu.

Članak 7.

Za slučaj izvođenja građevinskih radova protivno ovoj odluci komunalni redar ovlašten je izreći globu investitoru i izvođaču radova i to:

- fizičkoj osobi u iznosu od 200,00 kuna

- pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 8.

Za slučaj izvođenja građevinskih radova protivno ovoj odluci protiv investitora i izvođača radova pokrenut će se prekršajni postupak, sukladno odredbi članka 179. stavak 2. i 3. i članka 184. stavak 4. i 5. Zakona o gradnji.

Članak 9.

Odredbe ove Odluke neće se primjeniti na radove započete prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/20

Ur. broj: 2170/08-08-06-01

Kraljevica; 17. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr