SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
4

26.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici odranoj 12. svibnja 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave Općine Mrkopalj za 2006. godinu

Članak 1.

U članku 2. Plana javne nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu mijenja se točka 15. Usluge izrade Programa izgradnje Goranske kuće, broj proračunskog konta 323794:

- planirani iznos od 30.000,00 mijenja se na 60.000,00 kn

- procijenjena vrijednost od 29.000,00 mijenja se na 59.000,00 kn

U članku 19. Vodovod Brestova Draga, broj proračunskog konta 421412 mijenja se:

- planirani iznos od 200.000,00 kn na 300.000,00 kn

- procijenjena vrijednost od 198.000,00 kn na 299.000,00 kn

U članku 2. Plana javne nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu brišu se točke:

- 20. Vodovod Poljička Kosa

- 21. Sportsko-rekreacijski tereni Sunger

- 22. Ulaganja u nogometno igralište

- 25. Detaljni plan uređenja - Čelimbaša

- 26. Detaljni plan uređenja - Zagmajna

Dodaje se izmijenjena točka 20. koja glasi:

- Investicijsko ulaganje u HBC Zagmajna, proračunski konto 421453

- planirani iznos 200.000,00 kn, procijenjena vrijednost 199.000,00 kn

Točka 23. Plana nabave prelazi u točku 21. i tako redom do točke 29. koja prelazi u točku 25.

Točka 25. Dodatna ulaganja u Domu kulture, broj proračunskog konta 451111, mijenja se:

- planirani iznos od 100.000,00 kn na 200.000,00 kn

- procijenjena vrijednost od 98.000,00 kn na 199.000,00 kn

Dodaje se nova točka 26. koja glasi:

- Dodatna ulaganja na zgradi Općine, proračunski konto 45111

- planirani iznos 40.000,00 kn, procijenjena vrijednost 39.000,00 kn.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2006. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-02-06-1

Mrkopalj, 12. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr