SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
4

24.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna
Općine Mrkopalj za 2006. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/06) članak 1. mjenja se i glasi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

U članku 3. Proračuna Općine Mrkopalj za 2006. godinu iznos od 8.179.500,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 7.980.325,56 kn i raspoređuje se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-2

Mrkopalj, 12. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Mrkopalj

Tomislav Cuculić, v. r.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ

OPĆI DIO

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Odluka o 1. izmjeni i dopuni   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr