SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
58

17.

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/ 99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 25/03, 107/03 i 175/ 03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o usklađenju granice Općine
Ravna Gora i Općine Skrad

Članak 1.

U Odluci o usklađenju granice Općine Ravna Gora i Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/06) u članku 3. riječi »koja je na terenu određena žičanom ogradom« brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a

primjenjuje se od dana potpisivanja sporazuma o granicama Općine Ravna Gora i Općine Skrad.

Klasa: 015-05/06-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-06-18

Ravna Gora, 12. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr