SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
58

14.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. točka 7. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju dopune Sporazuma o osnivanju Ustanove
- Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije

I.

Općina Ravna Gora prihvaća dopunu Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije sklopljenog 17. srpnja. 2000. godine.

Tekst dopune Sporazuma prilog je ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

II.

Ovlašćuje se Miroslav Svetličić, općinski načelnik Općine Ravna Gora da u ime Općine Ravna Gora potpiše dopunu Sporazuma iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 320-01/06-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-06-3

Ravna Gora, 12. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr