SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA LOVRAN
48

14.

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2006 godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/05 i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 26/01,14/02 i 08/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici dana 30. ožujka 2006., donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenim Godišnjim obračunom Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu u iznosu od 4.761.251,79 kuna.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. sastoji se od:

1. neutrošenih sredstava iz viška 2004. godine u iznosu od 1.039.697,53 kuna,

2. neutrošenih sredstava od pomoći iz proračuna u iznosu od 113.065,15 kuna,

3. neutrošenih sredstava od prodaje stanova i obveznica vezane uz staru deviznu štednju - knjižno potraživanje u iznosu od 451.036,26 kuna,

4. neutrošenih sredstava od šumskog doprinosa u iznosu od 518,32 kuna

5. neutrošenih sredstava od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.088.054,04 kuna

6. neutošenih sredstava od nenamjenskih prihoda u iznosu od 1.068.880,49 kuna.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz viška 2004. godine iz članka 2. stavka 1. ove odluke raspoređuju se za financiranje kapitalnih projekata i to za:

-Rekonst. Ceste Đ. Salaja 49.461,85 kuna

-Nogostup u Medveji 437.324,53 kuna

-Uređenje Obalnog puta Lovran 208.497,75 kuna

-Izgradnja javne rasvjete Rezine 13.450,20 kuna

-Izgradnja rasvjete Tijela Lovran
- Medveja 235.543,75 kuna

-Izgradnja javne rasvjete Obalnog puta 95.419,45 kuna

Članak 4.

Neutrošena sredstva od pomoći iz proračuna iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke u ukupnom iznosu od 113.065,15 kuna raspoređuje se za slijedeće namjene:

-uređenje Obalnog puta Lovran 92.950,00 kuna

-istraživačke radove pećinskog
kompleksa »Oporovina« 11.515,15 kuna

-WEB stranice 8.600,00 kuna

Članak 5.

Neutrošena sredstva od prodaje stanova i obveznica vezane uz staru deviznu štednju - knjižno potraživanje iz članka 2. stavka 1. točke 3. ove Odluke u iznosu od 451.036,26 kuna, izdvajaju do konačne realizacije PPU i UPU-a.

Članak 6.

Neutrošena sredstava od šumskog doprinosa iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke u iznosu od 518,32 kuna raspoređuju se za redovno održavanje šumskih staza.

Članak 7.

Neutrošena sredstava od prodaje nefinancijske imovine iz članka 2. stavka 1. točke 5. ove Odluke u iznosu od 2.088.054,04 kuna raspoređuju se za financiranje kapitalnih projekata i to za:

-Izgradnja Vodoopskrbe visoke zone 1.800.000,00 kuna

-Izgradnja oborinske kanalizacije 43.
Istarske divizije 24.000,00 kuna

-Izgradnja oborinske kanalizacije
26. divizije 181.119,51 kuna

-Izgradnja javne rasvijete
Obalnog puta Lovran 82.934,53 kuna

Članak 8.

Neutošena sredstava od nenamjenskih prihoda iz članka 2. stavka 1. točke 6. ove Odluke u iznosu od 1.068.880,49 kuna raspoređuju se za Izgradnju Oborinske kanalizacije 26. divizije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službanim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/06-01/1

Ur. broj: 2156/02-01-06-3

Lovran, 6. travnja 20006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr