SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
OPĆINA PUNAT
31

16.

Na temelju članka 37.a u svezi s člankom 35. st. 2., člankom 39., 50. i 67. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06) i člankom 31. st. 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 12. sjednici 10. travnja 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se naknade troškova za rad u tijelima Općine Punat.

Ovom Odlukom ne uređuju se naknade koje su utvrđene drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Naknade troškova za rad u tijelima Općine Punat iz ove Odluke utvrđuju se u neto iznosima, na koje se obračunavaju porezi i doprinosi.

Sredstva za isplatu naknada iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

Članak 2.

Naknada troškova za rad u tijelima Općine Punat utvrđuje se za sudjelovanje na sjednici tijela i iznosi:

1. Za predsjednika Općinskog vijeća, 400 kn po sjednici;

2. Za članove Općinskog vijeća, 300 kn po sjednici;

3. Za članove Općinskog poglavarstva, 300 kn po sjednici;

4. Za predsjednike Vijeća mjesnog odbora, radnih i drugih tijela koje osniva i imenuje Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo, 250 kn po sjednici;

5. Za članove Vijeća mjesnog odbora, radnih i drugih tijela koje osniva i imenuje Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo, 150 kn po sjednici.

Članak 3.

Osobe iz članka 2. ove Odluke, imaju pravo i na naknadu materijalnih troškova kada su za potrebe tijela dužni obaviti određeni posao, te imaju pravo na korištenje službenog vozila i naknadu troškova službenog puta (cestarine, smještaj i dnevnice) u iznosima propisanim za korisnike državnog proračuna.

Članak 4.

Osoba koja umjesto predsjednika predsjeda sjednici tijela, ima pravo na naknadu kao predsjednik tijela.

Osobe iz članka 2. ove Odluke, kada sudjeluju na sjednicama drugih tijela kojih nisu članovi, za sudjelovanje na sjednicama tih tijela imaju pravo na naknadu u iznosu koja je utvrđena za dužnost koju obavljaju, odnosno na 50% naknade ako su prisutni na manje od polovine vremena trajanja sjednice.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela kada izvan radnog vremena sudjeluju na sjednicama tijela Općine Punat, imaju pravo na naknadu u visini od 200,00 kuna po sjednici, odnosno na 50% naknade ako su prisutni na manje od polovine vremena trajanja sjednice.

Članak 5.

Općinskom načelniku koji svoju dužnost obavlja profesionalno, ne isplaćuje se naknada troškova za rad na sjednicama tijela Općine Punat iz članka 2. ove Odluke.

Općinskom načelniku koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno, ne isplaćuje se naknada troškova za rad na sjednicama tijela Općine Punat iz članka 2. ove Odluke, već se posebnom odlukom Općinskog vijeća utvrđuje naknada za obavljanje dužnosti.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o naknadi troškova za rad u Vijeću i radnim tijelima Vijeća Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01).

Klasa: 021-05/06-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-06-7

Punat, 10. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=172&mjesto=51521&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr