SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
OPĆINA PUNAT
31

13.

Na temelju članka 37. Statuta općine Punat (»Službene novine« broj 02/06 i 10/06), članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 61., 64., 67. i 70. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), Općinsko Vijeće Općine Punat, na 12. sjednici održanoj 10. travnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Punat za 2006. godinu

Članak 1.

U članku 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2006. godinu (»Službene novine« broj 39/05) riječi »općinsko Vijeće« zamjenjuju se riječima »općinsko Poglavarstvo«.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se članak 8a. koji glasi:

»Tekuća pričuva proračuna raspoređuje se i koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove koji se financiraju iz proračuna.

Sredstvima tekuće pričuve raspolaže Poglavarstvo.«

Članak 3.

Članak 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2006. godinu (»Službene novine« broj 39/05) mijenja se i glasi:

»Naredbodavatelj izvršavanja sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna je općinski načelnik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik načelnika.«

Članak 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-06-4

Punat, 10. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=172&mjesto=51521&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr