SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
GRAD RIJEKA
31

27.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03, 3/05 i 9/06) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 30/01) u članku 6. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti :

- I grupa 10,00

- II grupa 6,60

- III grupa 5,00

- IV grupa 4,10

- V grupa 3,30

- VI grupa 2,46

- VII grupa 1,00

4. za građevinsko zemljište koje služi za ostale djelatnosti:

- I grupa 1,00

- II grupa 0,66

- III grupa 0,50

- IV grupa 0,41

- V grupa 0,33

- VI grupa 0,25

- VII grupa 0,10.«

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

»Članak 6a.

U slučaju kada se poslovni prostor i građevinsko zemljište ne koristi za obavljanje proizvodne ili ostale djelatnosti propisane člankom 7. i 8. ove Odluke, do dana početka njihova korištenja radi obavljanja proizvodne ili ostale djelatnosti, koeficijent namjene iznosi:

- 2,00 za poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti ili ostale djelatnosti,

- 0,20 za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti ili ostale djelatnosti.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točka F) mijenja se i glasi:

»F) Djelatnost grupe VI. i to:

- usluge parkiranja.«

Iza točke F) dodaje se nova točka G) koja glasi:

»G) Djelatnosti grupe VII. i to:

- učenički domovi

- studentski domovi

- obrazovanje.«

Članak 4.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10 a. koji glasi:

»Članak 10a.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana sljedećeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je nastala

osnova za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, a prestaje istekom mjeseca u kojem je prestala osnova za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/86

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 21. travnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=172&mjesto=51000&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr