SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
31

16.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 24. travnja 2006. donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Kraljevice za 2006. godinu

Članak1

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2006. godinu za:

javne površine,

nerazvrstane ceste,

groblja,

javnu rasvjetu,

opskrbu pitkom vodom i

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 1.787.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 600.000 kuna, a iz ostalih sredstava Proračuna 1.187.000 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-02-06-9

Kraljevica, 24. travnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr