SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 17. Ponedjeljak, 24. travnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
31

14.

Na temelju odredbe članka 6. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj sjednici održanoj 24. travnja 2006. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice
za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 39/05), mijenja se i glasi:

(1) »Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su proračunski korisnici i ostali korisnici Proračuna.

(2) Proračunski korisnici su:

1. Jedinstveni upravni odjel

2. proračunski fondovi

3. ustanove kojima je osnivač Grad i kojima se sredstva za poslovanje osiguravaju u Proračunu.

(3) Na proračunske korisnike primjenjuju se odredbe Zakona o računovodstvu proračuna i ove Odluke.

(4) Ostali korisnici Proračuna su pravne i/ili fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinih projekata.«

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

(1) »Gradsko vijeće može osnovati proračunski fond za posebne namjene sukladno odredbama članka 57. Zakona o proračunu.

(2) Proračunski fond je proračunski korisnik koji ima otvoren račun u okviru računa Proračuna za odvojeno vođenje određenih prihoda i primitaka (iz Proračuna i ostalih izvora), te rashoda i izdataka, a za namjene utvrđene aktom o osnivanju proračunskog fonda.«

Članak 3.

U članku 5. riječ »ustanove« zamjenjuje se riječima »korisnike Proračuna«.

Briše se stavak 2. članka 5.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-08-06-07

Kraljevica, 24. travnjA 2006.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr