SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
GRAD OPATIJA
46

12.

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 64. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01 i 8/06) Gradsko poglavarstvo na sjednici održanoj 11. travnja 2006. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog poglavarstva

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/01) u članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

Iznimno, od stavka 1. ovog članka sjednica se može sazvati u kraćem roku od propisanog i na drugi način (telefonom ili elektroničkom poštom).

U istom članku dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., iz kojeg se dodaju novi stavci 4. i 5. koji glase:

Poziv za sjednicu sazvanu na temelju stavka 2. ovog članka objavljuje se na web stranici Grada Opatije, a o njemu se obavješćuju i sredstva javnog priopćavanja, te političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću, na isti način na koji je sazvana sjednica.

Obavijesti iz stavka 4. ovog članka upućuju se na broj telefona, odnosno na adresu elektroničke pošte koje uredu Gradskog poglavarstva dostave sredstva javnog priopćavanja, odnosno političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću.

Članak 2.

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a. koji glasi:

Iznimno, u hitnim slučajevima, sjednica se može održati putem telefona ili elektronske pošte, o čemu se sastavlja zapisnik.

O održavanju sjednice na način uređen u stavku 1. ovog članka najkasnije idućeg radnog dana na web stranici Grada Opatije objavljuje se priopćenje, koje sadrži dnevni red i glavne zaključke sjednice. Priopćenje se u istom roku dostavlja i sredstvima javnog priopćavanja, te političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, dok se potpuni zapisnik sjednice dostavlja na uobičajeni način, uz materijale za iduću sjednicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/01-01/06

Ur. broj: 2156/01-02-06-2

Opatija, 11. travnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

Predsjednik Poglavarstva
dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr