SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
46

44.

Na temelju članka 129. stavak 3., a u svezi s člankom 128., stavak 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/ 03) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01 i 10/06), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 13. travnja 2006. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
FONDA ZA SANACIJU IZNENADNIH
ONEČIŠĆENJA MORA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2005. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora za 2005. godinu sadrži:

- ostvarene prihode 2.544,33 kn

- neutrošena sredstva prethodne godine 520.314,89 kn

- izvršene rashode 175,35 kn

- višak prihoda 522.683,87 kn.

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu 522.683,87 kn prenosi se u 2006. godinu za namjene utvrđene Planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 3.

Godišnji obračun Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/21

Ur. broj: 2170/01-11-01-06-3

Rijeka, 13. travnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr