SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
46

37.

Na temelju članka 60. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04), članka 16 stavak 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/05 - pročišćeni tekst), članka 16. stavak 2. Statuta Županijske uprave za ceste i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01 i 10/06), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 13. travnja 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije

I.

Milivoj Brozina, dipl.oecc. imenuje se za ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

II.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/33

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 13. travnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr