SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
2

17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donijelo je na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2006. godine

ODLUKU
o imenovanju zamjenika općinskog načelnika
Općine Mrkopalj

Članak 1.

Na prijedlog općinskog načelnika za zamjenika općinskog načelnika Općine Mrkopalj imenuje se: Milivoj Diklić

Zamjenik općinskog načelnika Općine Mrkopalj ujedno je i zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 013-03/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-10

Mrkopalj, 10. ožujka 2006.

Predsjednik
Tomislav Cuculić. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr