SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
1

20.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko -goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/ 06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU

Članak 1.

Odluka o autentičnom tumačenju članka 23. stavka 1. Odluke o DPU javnog parkirališta Milihovo (»Službene novine« PGŽ broj 6/06.) donijeta na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Odluka o autentičnom tumačenju članka 15. Odluke o DPU zone Drinkomatik u Jurašima (»Službene novine« PGŽ broj 6/06) donijeta na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/5

Ur. broj: 2170-09-06-1-24

Viškovo, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr