SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
1

19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 10. sjednici održanoj 23. ožujka 2006. donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa
za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine

Članak 1.

U Programu izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006.godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/06), u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

-prihodi od drugih izvora Proračuna 700.000,00 kuna


UKUPNO: 700.000, 00 kuna

(slovima: sedamstotisuća kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine čini:

1.Otvoreno boćalište Marčelji i okoliš stare
škole (dio II faza) 50.000,00 kuna

2.Svlačionice NK Halubjan Brnasi s
projektom i rasvjetom pomoćnog
igrališta 200.000,00 kuna

3. Dom Marinići 150.000,00 kuna

4. Boćalište Marinići 300.000,00 kuna

UKUPNO: 700.000,00 kuna

(slovima: sedamstotisuća kuna i 00/100)

Članak 3.

1. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/5

Ur. broj: 2170-09-06-01-19

Viškovo, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr