SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
29

7.

Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) i Mišljenja Savjeta potrošača javnih usluga Općine Ravna Gora od 14. ožujka 2006. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 14. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Cjenika usluge crpljenja i odvoza
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
Obrta za automehaničarske i uslužne djelatnosti
»JURANIĆ« Delnice

Članak 1.

Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora prihvaća prijedlog cijena usluge crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama koje obavlja Obrt za automehaničarske i uslužne djelatnosti JURANIĆ«, vl. Milivoj Juranić, Delnice, Kuti 4, a prema veličinama iz prijave cjenika od 06. veljače 2006. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Prihvaćene cijene usluge crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama primjenjivati će se od 1. travnja 2006. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 307-03/06-01/1

Ur. broj: 2112/07-02-06-3

Ravna Gora, 14. ožujka 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Miroslav Svetličić, v. r.

Obrt za automehaničarske i uslužne djelatnosti »JURANIĆ«

vl. Milivoj Juranić

51300 DELNICE, Ul. Kuti 4

Delnice, 6. veljače 2006.

Cjenik
- usluga crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
(prilog Prijavi cjenika od 6. 2. 2006.)

1. Deponiranje fekalija na području Ravne Gore

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Odluka o prihvaćanju Cjenika usluge   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr