SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
OPĆINA PUNAT
29

11.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 8. ožujka 2006. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Punat za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se godišnji obračun Proračuna Općine Punat za 2005. godinu kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja 10.983.001,13 kn

2. Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 229.299,94 kn

3. Primici od financ. imovine i zaduživanja 4.800,00 kn

B) SREDSTVA VIŠKA PRIHODA IZ

2004. GOD. 2.234.838,47 kn

UKUPNO A + B 13.451.939,54 kn

C) RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja 6.748.235,92 kn

2. Rashodi za nefinancijsku imovinu 3.024.218,51 kn

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 79.593,01 kn

UKUPNO: 9.852.047,44 kn

D) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

NAD RASHODIMA I IZDACIMA

2005. GOD. 3.599.892,10 kn

(A+B-C)

Članak 2.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2005. godinu u svoti od 3.599.892,10 kn prenosi se u 2006. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrdit će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2005. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-06-7

Punat, 8. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=166&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr