SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
GRAD KRALJEVICA
25

10.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 6. sjednici održanoj dana 28. veljače 2006. godine donosi

ODLUKU
o strukturi Povjerenstva za izgradnju trga s kipom
Sv. Nikole

Članak 1.

Osniva se stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Kraljevice - Povjerenstvo za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole kojega čine:

1. Gradonačelnik Grada Kraljevice, predsjednik Povjerenstva

2. Član Gradskog poglavarstva Grada Kraljevice zadužen za resor održivog razvoja, urbanizma, gospodarstva, zaštite okoliša i turizma

3. Član Gradskog poglavarstva Grada Kraljevice zadužen za resor društvenih djelatnosti

4. Župnik Župe Sv. Nikole

5. Predstavnik Pastoralnog vijeća Kraljevice

6. Predstavnik Apostolata mora.

Članak 2.

Djelokrug rada Povjerenstva za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole određen je Odlukom o pokretanju inicijative izgradnje trga s kipom Sv. Nikole - zaštitnika Grada Kraljevice i Župe. (»Službene novine« broj 33/05).

Članak 3.

Mandat Povjerenstva za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole traje do konačne realizacije projekta izgradnje trga s kipom Sv. Nikole.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/05-04/16

Ur. broj: 2170/08-08-06-01

Kraljevica, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr