SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
GRAD KRALJEVICA
25

9.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene Novine« broj 34/01) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 6. sjednici održanoj dana 28. veljače 2006. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o pokretanju inicijative izgradnje
trga s kipom Sv. Nikole

Članak 1.

U Odluci o pokretanju inicijative izgradnje trga s kipom Sv. Nikole - zaštitnika Grada Kraljevice i Župe (»Službene novine« broj 33/05) članak 2. mijenja se i glasi:

»Aktom o osnivanju proračunskog fonda osnovat će se zasebni proračunski fond namijenjen realizaciji projekta izgradnje trga s kipom Sv. Nikole«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/05-04/16

Ur. broj: 2170/08-08-06-02

Kraljevica, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr