SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
GRAD KRALJEVICA
25

8.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 60/98, 61/00 i 32/02) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 6. sjednici održanoj dana 28. veljače 2006. godine donosi

ODLUKU
o brisanju kulture puta

Članak 1.

Briše se kultura »put« na dijelu stare k.č.br. 3648/207 koja je ušla u novoformiranu k.č.br. 3130, površine 38 m2.

Predmetni dio nekretnine u naravi ne postoji kao put niti je upisan u PI kao javno dobro.

Članak 2.

Ovlašćuje se Poglavarstvo Grada Kraljevice da temeljem ove Odluke ishoduje u zemljišnim knjigama brisanje kulture puta te upis kulture prema stvarnom stanju na nekretnini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/06-02/4

Ur. broj: 2170/08-08-06-02

Kraljevica, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr