SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
GRAD KRALJEVICA
25

7.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) te članka 23. Odluke o zakupu zemljišta za postavu privremenih i pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa, Gradsko poglavarstvo, na 31. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2006. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o visini zakupnine zemljišta za postavu kioska
i drugih montažnih objekata

Članak 1.

U Odluci o visini zakupnine zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine« broj 4/04) članak 11. mijenja se i glasi:

»Naknada za korištenje zemljišta za pružanje usluga na prodajnim klupama utvrđuje se u iznosu od 20,00kn/dan, 200,00 kn/mjesec i 1.500,00 kn/godinu za svakih 5m2 površine zemljišta.«

Članak 2.

Članak 15. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 372-03/06-01/4

Ur. broj: 2170/08-02-06-01

Kraljevica, 2. ožujka 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Josip Turina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr