SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
GRAD KRALJEVICA
25

3.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 1. sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE
ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevice za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 42/04; dalje: Proračun) mijenja se i glasi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Općem dijelu Proračuna povećavaju se, mijenjaju ili smanjuju kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2006.
I OPĆI DIO

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u ukupnoj svoti u članku 2. povećavaju se, mijenjaju ili smanjuju po razdjelima i glavama, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA ZA 2006.
II. POSEBNI DIO

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 6.

Ove I. izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-08-06-03

Kraljevica, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr