SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
GRAD KRALJEVICA
25

2.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE ZA 2005. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu sadrži:

- ostvarene prihode/primitke 14.270.577 kn

- ostvarene rashode/izdatke -12.970.835 kn

- manjak prihoda/primitaka iz

2004. godine -616.466 kn

- razlika za raspored 683.277 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad izdacima u visini 683.277 kn rasporedit će se u Proračunu za 2006. godinu za sljedeće izdatke:

- projekt »Putevima Frankopana -

revitalizacija Frankopanskih kaštela 635.000 kn

- subvencija javnog prijevoza 48.277 kn.

Članak 3.

Plan i izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu, Plan i izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji, Plan i izvršenje razvojnih programa i proračunske potrošnje sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/06-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-06-02

Kraljevica, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2005. GODINU
za razdoblje 01.01-31.12.05.

I. OPĆI DIO

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr