SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
31

6.

Na temelju članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izradi Razvojnog projekta
»Projekt ukupnog razvoja Općine Ravna Gora«

I.

Razvojni projekt - Projekt ukupnog razvoja (održivi regionalni razvitak - razvitak ruralnog prostora) Općine Ravna Gora radit će se u više dijelova ili faza, koji će svaki za sebe biti poseban projekt, u skladu s temama koje će se obrađivati.

Teme su:

- Prostor

- Stanovništvo

- Prirodno i kulturno nasljeđe, te njihova zaštita (tradicijski običaji, kultura života i ostali socijalni vidici zajednice)

- Gospodarstvo i gospodarska infrastruktura (proizvodno- tržišni lanci, poljoprivredna proizvodnja i prerada, turizam, malo i srednje poduzetništvo, uslužne djelatnosti, dopunske djelatnosti i dr.)

- Stanovanje, javne zgrade i površine

- Komunalna infrastruktura

- Društvena infrastruktura

- Aktivno vođenje proračuna JLS

- Ostale inicijative regionalnog razvitka i razvitka ruralnog prostora

- Kreiranje interesnih partnerstava u svrhu managementa i realizacije projekata (Pravno-formalni okvir interesnog partnerstva za kasniji management i realizaciju).

II.

Redoslijed obrade razvojnih dijelova iz točke I. ovog Zaključka utvrdit će se u skladu s mogućnostima i potrebama, koje se ukažu tijekom vremena, a u skladu s njihovom gotovošću određivat će se i izvoditi provedbene djelatnosti.

III.

Kao prvi dio Razvojnog projekta - Projekta ukupnog razvoja općinski načelnik će ugovoriti izradu Projekta gospodarskog i cjelovitog razvoja s izvoditeljem ove usluge, te odrediti osobu za kontakt s izvoditeljem - koordinatora.

IV.

Na početku izrade projekta gospodarskog razvoja izvoditelj će izraditi Razvojni nacrt u obliku ankete, koja će obuhvatiti razvojne dijelove iz točke I. ovog Zaključka. U utvrđivanju potreba putem ankete sudjelovat će zainteresirani građani i subjekti našeg područja, čije će sudjelovanje osigurati koordinator.

V.

Nakon provedene ankete izvoditelj će s koordinatorom utvrditi Projektni zadatak za izradu Razvojnog projekta - Projekta ukupnog (gospodarskog) razvoja, a Projekt ukupnog (gospodarskog) razvoja će potom odrediti kako će se razvijati ono što je utvrđeno anketom (u Razvojnom nacrtu), a odnosi se na gospodarski razvoj područja Općine Ravna Gora.

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 302-02/06-01/1

Ur. broj: 2112/07-02-06-2

Ravna Gora, 6. ožujka 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr