SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
31

5.

Na temelju članka 27. Statuta Turističke zajednice Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/95 i 10/01) i članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01), Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o delegiranju članova Turističkog vijeća
Turističke zajednice Općine Ravna Gora

Članak 1.

U Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Ravna Gora delegiraju se:

1. Marijan Erjavac, Ravna Gora, I. G. Kovačića 22

2. Gordana Podobnik, Ravna Gora, B. Markovića 16.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o delegiranju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Ravna Gora klasa: 080-02/03-01/1, ur. broj: 2112/07- 02-03-2 od 24. travnja 2003. godine.

Klasa: 080-02/06-01/2

Ur. broj: 2112/07-02-06-1

Ravna Gora, 6. ožujka 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr