SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA JELENJE
31

1.

Na temelju članka 66. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01) i članka 24. Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje (»Službene novine« broj PGŽ 24/01) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 21. veljače 2006. donijelo je

PRAVILNIK
o plaćama službenika i namještenika jedinstvenog
upravnog odjela Općine Jelenje

Članak 1.

Plaća službenika i namještenika Općine Jelenje sastoji se od osnovne plaće, dodatka po osnovi radnog staža i dodatka na uvjete rada, ukoliko su uvjeti rada teži od uvjeta vrednovanih u osnovnoj plaći.

Uvjeti rada teži od uvjeta vrednovanih u osnovnoj plaći utvrđuju se na zahtjev službenika ili namještenika uz prethodnu suglasnost pročelnika jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 2.

Osnovna plaća utvrđuje se za normalni radni učinak u redovnom radnom vremenu, po osnovi složenosti poslova radnog mjesta i normalnih (predvidljivi) uvjeta rada.

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta i osnovne plaće.

Članak 3.

Koeficijent složenosti poslova za radna mjesta utvrđuje se kako slijedi:

-za radno mjesto pročelnika jedinstvenog
upravnog odjela2,5

-za radno mjesto samostalni referent za
pravne poslove1,90

-za radno mjesto samostalni referent za
računovodstveno-financijske poslove1,90

-za radno mjesto samostalni referent za
komunalni sustav1,75

-za radno mjesto tajnik1,75

-za radno mjesto komunalni redar1,50

Koeficijentom složenosti poslova izražava se složenost i zahtjevnost poslova pojedinog radnog mjesta, poznavanje užeg područja djelovanja službenika i namještenika, samostalnost i kreativnost u radu.

Veći koeficijent zahtijeva i podrazumijeva veće angažiranje znanja i sposobnosti svakog od namještenika i službenika, te veću odgovornost za obavljeni rad.

Članak 4.

Osnovna plaća utvrđuje se u iznosu od 3.500,00 kuna bruto, za koeficijent 1.

Članak 5.

Dodatak s osnova radnog staža iznosi 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 6.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i u vrijeme državnih blagdana, službenici i namještenici imaju pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće isplaćene u prethodna tri (3) mjeseca. Za poslove radnog mjesta koje obavljaju.

Članak 7.

Za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja) u trajanju do 42 dana službenicima i namještenicima pripada naknada plaće u visini od 90% plaće koju je službenik i namještenik ostvario u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je nastala spriječenost za rad.

Članak 8.

U slučaju spriječenosti za rad (bolovanja) zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu službenici i namještenici imaju pravo na naknadu plaće u visini od 100% plaće ostvarene u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je nastala privremena spriječenost za rad.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 3. 2006. godine.

Klasa: 120-02/06-01/01

Ur. broj: 2170-04-06-1

Dražice, 21. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr