SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
3

3.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2005. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/06-01/10, urbroj: 2112/07-02-06-1 od 17. veljače 2006. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/10

Ur. broj: 2112/07-01-06-4

Ravna Gora, 27. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Gordana Podobnik, v. r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

I.

A.SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
- PRIHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. Komunalna naknada 913.000,00 1.000.198,07 109,55

2. Zakup tržnice 15.000,00 14.190,00 94,60

3. Grobna naknada 84.000,00 85.599,96 101,90

4. Tekuće potpore PGŽ 19.305,00 19.305,00 100,00

5. Ostali prihodi Proračuna

Općine Ravna Gora 14.515,00 0,00


Ukupno prihodi 1.016.790,00 1.119.293,03 110,08


 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

IV.

D. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Sredstva komunalne naknade u iznosu od 877.543,82 kuna utrošena su za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda 38.563,47 kn

- čišćenje javnih površina 135.675,70 kn

- održavanje javnih površina 63.281,94 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta 391.979,17 kn

- javna rasvjeta 248.043,54 kn.

Neutrošeni dio sredstava komunalne naknade u iznosu od 122.654,25 kuna raspoređuje se kao višak prihoda za iste namjene u 2006. godini.

2. Tekuće potpore PGŽ u iznosu od 19.305,00 kuna utrošena su za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta.

Klasa: 363-01/06-01/10

Ur. broj: 2112/07-02-06-1

Ravna Gora, 17. veljače 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr