SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
3

2.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/06-01/9, urbroj: 2112/07-02-06-1 od 17. veljače 2006. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/9

Ur. broj: 2112/07-01-06-4

Ravna Gora, 27. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Gordana Podobnik, v. r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

III.

Svi planirani programi za 2005. godinu su dovršeni. Planirana projektna dokumentacija odvodnje atmosferskih voda (točka B.7.2.) rješavana je u sklopu ukupnog projekta odvodnje, pa je iz tog razloga u tabeli za ovaj projekt prikazano izvršenje 0,00 kuna.

Od planiranih programa nije se uspjelo otkupiti dio zemljišta za izgradnju kuglane u površini od 537 m2, jer do konca 2005. godine nisu bili provedeni elaborati za parcelaciju zemljišta.

IV.

C. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 2.242.548,90 kuna utrošena su za građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- za javne površine 761.325,00 kn

- za nerazvrstane ceste 1. 297.279,55 kn

- za groblja 160.498,96 kn

- za javnu rasvjetu 23.445,39 kn.

Neutrošeni dio sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 224.324,56 kuna raspoređuje se kao višak prihoda za iste namjene u 2006. godini.

2. Sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 159.757,50 kuna utrošena su za građenje nerazvrstanih cesta.

Klasa: 363-01/06-01/9

Ur. broj: 2112/07-02-06-1

Ravna Gora, 17. veljače 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v. r.

 

Odluka o prihvaćanjuj   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr