SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

11.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/ 04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 2. veljače 2006. donijelo je

PROGRAM
izgradnje kapitalnih objekata od interesa za
Općinu Viškovo tijekom 2006. godine

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- Prihodi od drugih izvora Proračuna 900.000,00 kuna


UKUPNO: 900.000,00 kuna


(Slovima: devetstotisuća kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- Građenje i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo

PROGRAM IZGRADNJE KAPITALNIH OBJEKATA
OD INTERESA ZA OPĆINU VIŠKOVO

Članak 3.

Pod gradnjom kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo podrazumijeva se građenje novih, te rekonstrukciju, sanaciju i održavanje postojećih objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja, te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture na području Općine Viškovo tijekom 2006. godine.

Članak 4.

Standard izgradnje i održavanja kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine čini:

1. Otvoreno boćalište Marčelji i okoliš

stare škole (II. faza) 300.000,00 kuna

2. Svlačionice NK Halubjan Brnasi sa

projektom i rasvjetom pomoćnog

igrališta 200.000,00 kuna

3. Dom Marinići 100.000,00 kuna

4. Boćalište Marinići 300.000,00 kuna


UKUPNO: 900.000,00 kuna


(slovima: devetstotisuća kuna i 00/100)

Otvoreno boćalište Marčelji i okoliš stare škole

Radovi na otvorenom boćalištu Marčelji i okolišu stare škole podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za građevinsku dozvolu i početak građenja.

Svlačionice NK Halubjan Brnasi sa projektom i rasvjetom pomoćnog igrališta

Radovi na svlačionicama NK Halubjan Brnasi podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova i početak građenja, te rasvjetom pomoćnog igrališta.

Dom Marinići

Radovi podrazumjevaju izradu projektne dokumentacije II. faze radova.

Boćalište Marinići

Radovi podrazumjevaju izradu termičke izolacije.

Zaključne odredbe

Članak 6.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/06-01/2

Ur. broj: 2170-09-06-01-8

Viškovo, 2. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr