SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

8.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a u svezi članka 63. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o autentičnom tumačenju članka 15. Odluke o
Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima
(»Službene novine« PGŽ broj 5/02)

Članak 1.

Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je, da je Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja članka 15. Odluke o detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/ 02) osnovan.

Sadržaj članka 15. Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02).

»Izvan gradivog dijela čestice osnovne i ostalih građevina dozvoljava se:

gradnja potpornih zidova, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,7 m od kote konačno zaravnatog terena.

Gradnja potpornih zidova za sanaciju iskopa visine do 3,5 m u dijelovima građevne čestice na kojima je zbog stabilnosti i kvalitete tla, nužno osigurati pokose odrona.

Postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća visina ne prelazi 3,5 m uz uvjet da ne ometaju pješački ili kolni promet.

Postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena, a čiji krov je uređen kao prohodna ploha ili zelena površina.«

Članak 2.

Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrđeni tekst autentičnog tumačenja članka 15. stavak 1. alineja 5. Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/ 02) podnio je Općinskom vijeću OpćineViškovo kako slijedi:

- Postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena, čiji krov je prohodan i ozelenjen, a u funkciji su održavanja infrastrukturnih sustava.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/2

Ur. broj: 2170-09-06-01-14

Viškovo, 2. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr