SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

7.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a u svezi članka 63. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o autentičnom tumačenju članka 23. stavka 1. Odluke o
Detaljnom planu uređenja javnog parkirališta Milihovo

Članak 1.

Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je, da je Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja članka 23. stavka 1. Odluke o detaljnom planu uređenja javnog parkirališta Milihovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) osnovan.

Sadržaj članka 23 stavka 1. Odluke o Detaljnom planu uređenja javnog parkirališta Milihovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01).

»Privremenu montažnu građevinu (kiosk) na građevnoj čestici 4 (JP-1) treba oblikovati kao laganu ostakljenu konstrukciju kružnog tlocrta, prema posebnom projektu«.

Članak 2.

Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrđeni tekst autentičnog tumačenja članka 23. stavak 1. Odluke o Detaljnom planu uređenja javnog parkirališta Milihovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) podnio je Općinskom vijeću Općine Viškovo kako slijedi:

»Privremenu montažnu građevinu (kiosk) na građevnoj čestici 4 (JP-1) treba oblikovati kao laganu ostakljenu konstrukciju, prema posebnom projektu«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/2

Ur. broj: 2170-09-06-01-15

Viškovo, 2. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr